ARTGEN

Ošetření pracovních a dilatačních spár pomocí injektáže, celková hydroizolace jímek.

ČOV Meziboří

Provedení kompletní sanace čistírny.

VDJ Hodkovice

Malešický park

Provedení izolace vodních ploch.

Lanový most Libochovany

Sanace ocelové mostové konstrukce včetně obnovení nátěru v celé délce mostu.

Úpravna vody Bedřichov


Provedení sanace železobetonových sytičů a sanace nádrže na síran hlinitý

Obchodní centrum Nisa Liberec


Ošetření nových řezaných dilatací a původních dilatací v 2 NP parkovacího domu Obchodního centra Nisa Liberec. Celkově ošetřeno 1600m řezaných a 900m původních dilatací.

Obchodní centrum FORUM Liberec


Izolace požární nádrže materiálem MAXSEAL Flex. Celková výměra 1000m2. Provedení dotěsnění betonové konstrukce PU tlakovou injektáží.

ČOV Liberec


Provedení sanace a hydroizolace všech betonových nádrží na vodu.

Krajská vědecká knihovna Liberec

Provedena izolace knižního archivu pomocí krystalizačního materiálu LADAX celkové výměře 3000m2

Benteler Rumburk

Zamezení průsaků spodní vody pomocí tlakové Pu injektáže. Celkem injektováno cca 350m. Izolace požární nádrže 100m2