Systémové řešení pro sanaci vlhkého zdiva, které spočívá jak v opatření pro obnovu nefunkčních, nebo neexistujících hydroizolačních vrstev (beztlaká i tlaková injektáž zdiva), tak v následných opatřeních odstraňujících projevy vlhkosti ve zdivu, kdy se využívá sanačních omítek.

Souvrství sanačních omítek je vhodné doplnit povrchovou úpravou ve formě nátěru, který umožní prostup vodní páry z jádra konstrukce a současně uzavře její povrch proti působení negativních vlivů okolí.