Poradenství a realizace v oblasti sanací betonových, ocelových a zděných konstrukcí. 

Betonových konstrukcí

Používá se k obnovení funkčnosti, vzhledu konstrukce a k obnovení statické funkce betonu.

Součástí sanace železobetonu jsou sanace trhlin (dilatačních a pracovních). Může jít o trhliny, kterými proniká voda, nebo můžou být suché. Po stanovení typu trhliny se zvolí vhodný způsob řešení. Zde se nejčastěji využívá vysokotlaké injektáže nebo pružných tmelů

Více informací.

Zděných konstrukcí

Systémové řešení pro sanaci vlhkého zdiva, které spočívá jak v opatření pro obnovu nefunkčních, nebo neexistujících hydroizolačních vrstev (beztlaká i tlaková injektáž zdiva), tak v následných opatřeních odstraňujících projevy vlhkosti ve zdivu, kdy se využívá sanačních omítek.

Více informací.

Ocelových konstrukcí

Sanace probíhá podobně jako u železobetonové konstrukce. Podklad postižený korozí se mechanicky nebo pískováním očistí. Výhoda pískování je možnost očištění až na úroveň Sa 2 ½, které odpovídá vzhledu nového kovu. Následně se konstrukce zpasivuje a natře vhodným systémem antikorozních barev.

Více informací.