Sanace probíhá podobně jako u železobetonové konstrukce. Podklad postižený korozí se mechanicky nebo pískováním očistí. Výhoda pískování je možnost očištění až na úroveň Sa 2 ½, které odpovídá vzhledu nového kovu. Následně se konstrukce zpasivuje a natře vhodným systémem antikorozních barev.