Injektáž, hydroizolace, zesilování stavebních kontrukcí.   Injektáž se používá za účelem opětovné stabilizace struktury betonu (lepení trhlin) a vyplnění zdiva či betonu za účelem zastavení vodního průsaku – hydroizolační funkce.

Nejčastěji se k injektování používá polyuretanových pryskyřic.

Výhoda těchto pryskyřic spočívá především v:

  • vzniklá pěna expanduje a utěsní trhliny a praskliny v betonu
  • výborná přilnavost k vlhkým a mokrým povrchům
  • pěna je pružná, snáší pohyb podkladu
  • po vypěnění zachovává stálý objem
  • ideální k utěsnění pracovních spár a trhlin v betonovém ostění
  • zamezí vzlínání vlhkosti z pod základů u cihelného i smíšeného zdiva (spolehlivě nahradí podříznutí zdiva)
  • utěsní i značné průsaky tlakové vody

Pracovní postup při injektování:

Do zdiva či betonu se vyvrtají injektážní vrty. Ty se následně osadí tzv. pakry, které umožňují osazení injektážní hadice a také utěsňují vrty, aby nedocházelo k únikům injektážní kapaliny. Tlak určíme dle kvalitativního složení zdiva či betonu.