Používá se k obnovení funkčnosti, vzhledu konstrukce a k obnovení statické funkce betonu.

Součástí sanace železobetonu jsou sanace trhlin (dilatačních a pracovních). Může jít o trhliny, kterými proniká voda, nebo můžou být suché. Po stanovení typu trhliny se zvolí vhodný způsob řešení. Zde se nejčastěji využívá vysokotlaké injektáže nebo pružných tmelů.

Po sanaci trhlin následuje plošná sanace betonové konstrukce za použití nejkvalitnějších a osvědčených materiálů. Prvním důležitým krokem je příprava podkladu, která tvoří více než 50% úspěšné sanace. Lze využít mechanické osekání degradovaného betonu, pískování a tlakového čištění vodním paprskem. Po očištění je nezbytné odrezit a zpasivovat výztuž za pomocí inhibitoru koroze. Posledním krokem je nanesení reprofilační malty.

K prodloužení životnosti proběhlé sanace je vhodné konstrukci ošetřit nátěrem (hydrofobizačním, odolným proti chemickým látkám, apod.)

Nabízíme také sanaci stříkaným betonem, tzv. torkretem.

Materiály určené pro sanaci železobetonu a sanaci betonu je možné rozdělit do třech základních skupin:

Materiály pro vylepšení vlastností podkladu (zlepšení adheze nově prováděných vrstev k podkladu)

Materiály určené k obnovení krycí vrstvy nad výztuží

Provedení lokálních oprav ať již v podlahových, nebo stěnových, stropních a podhledových konstrukcích

Materiály určené k sekundární ochraně konstrukcí proti působení okolního prostředí a sjednocení vzhledu konstrukcí, které byly lokálně vyspraven